Presentació

El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, (CSITAL), el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), i el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) són tres col·legis professionals amb una àmplia experiència en la impartició de formació pels seus col·legiats, que tenen la voluntat de realitzar, en el marc dels convenis de col·laboració signats, un Postgrau en auditoria pública aprofitant les experiències, sinèrgies i coneixements complementaris de les tres institucions.

AuditoriaEls tres col·legis professionals són coneixedors de que, tot i que l’auditoria en el sector públic és una funció duta a terme pels funcionaris responsables del control intern dels tres subsectors Estatal, autonòmic i local, representats respectivament per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, la Intervenció General de les Comunitats Autònomes i les Intervencions Generals dels Ens Locals, així com i del control extern −Tribunal de Comptes i OCEX de les Comunitats Autònomes−, la complexitat d’ens, organisme i entitats que conformen el sector públic, subjectes tant al dret administratiu com al dret privat, fan que sovint es recorri a la contractació d’auditors externs inscrits al ROAC en qualitat de coadjuvants dels òrgans de control intern i extern. 
 
La combinació de l’experiència del CEC i el CCJCC en els procediments i tècniques d’auditoria aplicables d’acord amb la legislació mercantil, juntament  amb els coneixements del CSITAL en els procediments administratius, la comptabilitat i l’auditoria pública es considera que és no sols un valor en mateix, sinó que alhora pot resultar de gran interès tant pels col·legiats de les tres institucions com per a aquells professionals que desenvolupen la seva activitat professional tant en el sector públic com o en el privat que vulguin aprofundir els seus coneixements.
 
Els aspectes exposats, als que cal afegir el buit existent en el mercat d’una formació d’aquestes característiques, són els aspectes els que ens han empès per proposar la realització del present postgrau.
 
Però si pel desenvolupament de l’activitat professional d’auditor tant en la vessant pública com privada l’experiència és un element indispensable i aquesta la poden proporcionar els col·legis professionals amb el seus col·legiats, no és menys cert que el rigor acadèmic és també molt necessari. Sent per aquest motiu, pel que en aquest postgrau s’incorpora una institució acadèmica del nivell de la Universitat de Barcelona amb una amplíssima experiència en postgraus i mestratges que afegirà al mateix les competències necessàries per l’elaboració del programa i les tècniques d’aprenentatge que permetin als participants l’adquisició dels coneixements requerits en comptabilitat i auditoria pública.
 
Per donar-li el segell de qualitat definitiu i la corresponent homologació al títol obtingut de Postgrau en auditoria pública, la participació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya és un aspecte clau, ja que aquesta és la màxima institució de la Generalitat, que adscrita al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, com a missió l’impuls del valors professionals de les persones que treballen en les administracions públiques per a la millora de la gestió pública de la Generalitat de Catalunya i de la resta d’administracions catalanes, com agent d’innovació i modernització.
 
Així dons la combinació de la participació en aquest “Postgrau en auditoria pública” dels col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i d’Economistes de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de la Universitat de Barcelona i de l’escola d’Administració Pública de Catalunya és no sols una garantia de qualitat sinó de rigor acadèmic i de prestigi professional per aquells que el dugin a terme.